Teamutvikling – 5 dagers program

Sammen med teamcoach og adventure terapeut Karel Post (Outback Explorers) gir vi dere nye perspektiv og innsikt for å styrke deres team. Vi hjelper dere til å oppdage, gjenkjenne og anerkjenne teamets ressurser, og setter dere i stand til bedre samarbeid.

Ved å bruke utfordrende naturelementer fokuserer vi på effektivt lederskap, kommunikasjon og teamarbeid. Tillit, gjensidig åpenhet og forståelse vil stå sentralt. Dessuten sørger spesifikke oppgaver som er koblet til deres aktuelle hverdag for varende resultater, og gir nye handlingsteorier og positive erfaringer.