Team tilpassede arrangement

Samfunnet i dag preges av raske endringer, stor konkurranse, ny teknologi, og krav til kompetanse. Dette medfører at team må være endringsdyktige og fleksibele for å være konkurransedyktig. Gjennom vår coaching vil du få gjentatte ærlige, praktiske og direkte møter med krevende situasjoner. Teamet skal ta initiativ og lederskap på vei mot målsetninger. Disse utfordringer er direkte overførbare til andre krevende situasjoner der det forventes praktisk og tydelig lederskap.

Her er en oversikt over turene vi har planlagt. Om du ønsker å bestille en tur utenom, ta kontakt så setter vi det opp.

Booking